Greyhound Ezra
Oil on canvas
40" x 30"
£3900

Greyhound Ezra by  Carl Melegari

Greyhound Ezra
Next Previous

Carl Melegari  |  Greyhound Ezra  |  Oil on canvas  |  40" x 30"  |  £3900ENQUIRE NOW