ROWLAND FISHER RA RMSA ROI 1885-1969

The New Kerb
Oil on canvas
24'' x 20''
SOLD Sold

The New Kerb by  Rowland Fisher RA RMSA ROI 1885-1969

The New Kerb
Next

Rowland Fisher RA RMSA ROI 1885-1969  |  The New Kerb  |  Oil on canvas  |  24'' x 20''  |  SOLD SoldENQUIRE NOW